Memòria de responsabilitat social 2014-2015. Aspectes destacables (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 35
ISBN: 978-84-475-4068-6
Data d’edició: 2016


Memòria de responsabilitat social 2014-2015. Aspectes destacables (eBook)
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Dos campus d'excel·lència internacional