Research at the University of Barcelona (2016)
Matèria: Història de la Universitat de Barcelona
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 64
Data d’edició: 2016
Research at the University of Barcelona (2016)
Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència
Dos campus d'excel·lència internacional