Research at the University of Barcelona (2016) (eBook)
Matèria: Història de la Universitat de Barcelona
Format: PDF
Pàgines: 64
ISBN: 978-84-475-4034-1
Data d’edició: 2016


Research at the University of Barcelona (2016) (eBook)
Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència
Dos campus d'excel·lència internacional