Lingüística i gramàtiques (eBook)
Matèria: Lingüística
Format: PDF
Pàgines: 204
Data d’edició: 2004


Lingüística i gramàtiques (eBook)
Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons (eds.)
El volum mostra com diverses disciplines de la lingüística contribueixen a l’elaboració de gramàtiques. Els primers capítols es dediquen a valorar la influència d’estudis especialitzats de la lingüística en les gramàtiques: Josep Maria Brucart tracta de la contribució de la teoria lingüística; Jordi Ginebra, de la lexicologia; Joan Veny, de la dialectologia, i Amadeu Viana, de la sociolingüística. La segona part recull les experiències relacionades amb les tres gramàtiques que hi ha sobre llengües romàniques amb un perfil integrador de teoria lingüística i pràctica gramatical. Les valoracions estan elaborades per un representant de la direcció de cadascuna d’aquestes gramàtiques; per ordre cronològic, són la Grande  grammatica italiana di consultazione (1988-1995), a càrrec de Lorenzo Renzi; la Gramática descriptiva de la lengua española (1999), a càrrec de Violeta Demonte, i la Gramàtica del català contemporani (2002), a càrrec de Joan Solà.
Dos campus d'excel·lència internacional