Corpus, corpora (eBook)
Matèria: Lingüística
Format: PDF
Pàgines: 305
Data d’edició: 1996


Corpus, corpora (eBook)
Lluís Payrató, Emili Boix, M. Rosa Lloret, Mercè Lorente (eds.)
Els treballs aplegats en aquest volum recullen les contribucions fetes als dos primers col·loquis lingüístics de la Universitat de Barcelona, celebrats respectivament el 20 de desembre de 1993 i el 19 de desembre de 1994. El primer d’aquests dos col·loquis, amb el títol de «Corpus, corpora», ofereix una panoràmica general sobre els corpus, tant els orals com els escrits, i en particular sobre el corpus de l’Institut d’Estudis Catalans i el de la Universitat de Barcelona. La taula rodona sobre recerques i aplicacions a partir de corpus lingüístics que va cloure el col·loqui es publica transcrita com a final d’aquesta primera part. La segona part del volum inclou les aportacions de diferents especialistes en relació amb temes específics dels corpus: la selecció de les dades, la transcripció, els aspectes computacionals i els informàtics. També es presenta un exemple concret de constitució d’un corpus, en aquest cas el de la Universitat de València.
Dos campus d'excel·lència internacional