Memòria acadèmica i indicadors de qualitat. Curs 2013-2014. Facultat de Dret (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 81
Data d’edició: 2015


Memòria acadèmica i indicadors de qualitat. Curs 2013-2014. Facultat de Dret (eBook)
Facultat de Dret
Dos campus d'excel·lència internacional