Bases de dades cartesianes
Matèria: Matemàtiques
Format: 17 x 24
Pàgines: 338
ISBN: 978-84-475-3913-0
Data d'edició: 2015
Formats disponibles:
. Preu 25 €
Bases de dades cartesianes
Carles Franquesa i Niubò
Aquest llibre ofereix un estudi molt complet de les bases de dades relacionals, des dels conceptes més abstractes que en regeixen el comportament fins a la materialització del projecte en màquines computadores. Es tracta d’un procés que, mitjançant l’àlgebra relacional i el llenguatge estructurat de consultes SQL, comença amb el disseny, es transforma en el model i passa de nou a la codificació. L’objectiu que guia aquestes fases és el sistema operatiu que n’ha de resultar, és a dir, no tan sols la definició de la base, sinó també l’explotació.
Dos campus d'excel·lència internacional