Àmbits de recerca i metodologies en sociologia
Matèria: Sociologia
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 222
ISBN: 978-84-475-3812-6
Data d’edició: 2014
Formats disponibles:
. Preu 18 €
Àmbits de recerca i metodologies en sociologia
Elisabet Almeda Samaranch, Liliana Arroyo Moliner, Marc Pradel Miquel, Josep Maria Rotger Cerdà (eds.)
Aquest llibre recull dinou resums de recerques tant individuals com col·lectives vehiculades al voltant de sis grups de recerca consolidats de la Universitat de Barcelona que han desenvolupat i divulgat la investigació sociològica en els darrers cinc anys. El ventall de temes tractats és divers i dóna claus per entendre la realitat social que ens envolta: mercat laboral, mobilitat i benestar; recerca, internacionalització i innovació; ciutats i creativitat; control social, càstig i seguretat; gènere, família, exclusió i desigualtat, i llengua, religió i felicitat. Per altra banda, a l’interès temàtic cal afegir-hi el metodològic, ja que a cada capítol s’exposen les perspectives teòriques i les tècniques de recollida i anàlisi de dades que s’hi han utilitzat. Més enllà de les aplicacions didàctiques que té aquest material, sens dubte servirà per estimular la recerca sociològica i obrir noves línies de treball.
Dos campus d'excel·lència internacional