Societat, cultura i món mediterrani a l’Edat Mitjana. Recull d’articles
Matèria: Història
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 540
ISBN: 978-84-475-3831-7
Data d’edició: 2014
Formats disponibles:
. Preu 40 €
Societat, cultura i món mediterrani a l’Edat Mitjana. Recull d’articles
Salvador Claramunt Rodríguez
Aquest volum aplega una trentena d’articles de Salvador Claramunt Rodríguez, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona, organitzats en tres grans àrees temàtiques que són la punta de llança dels àmbits als quals el polifacètic doctor Claramunt ha dedicat la seva tasca docent i investigadora. Així, a «Supervivència, vida i mort a l’Edat Mitjana», Claramunt analitza el calendari festiu a l’Edat Mitjana, els viatges, la mort o l’assistència als pobres; els articles de «Cultura i món universitari» configuren, aplegats aquí, una visió completa i detallada del món i la vida universitària medievals; finalment, a «Catalunya, la Corona d’Aragó i el Mediterrani» es recullen articles que dibuixen, amb el mestratge propi de l’autor, la formació de Catalunya i la Corona d’Aragó i la seva expansió pel Mediterrani.
Dos campus d'excel·lència internacional