Descoberta del dret romà a l’Occident medieval, La / The Discovery of Roman Law in the Medieval West
Matèria: Història; Dret
Format: 13 x 20
Pàgines: 120
ISBN: 978-84-475-3775-4
Data d'edició: 2014
Formats disponibles:
no disponible
. Preu 4,5 €
La descoberta del dret romà a l’Occident medieval / The Discovery of Roman Law in the Medieval West
Max Turull Rubinat

Aquesta lliçó posa en relleu la importància històrica del renaixement del dret romà a l’Occident medieval, el qual, juntament amb el dret canònic i l’obra dels juristes bolonyesos, es va difondre per tot Europa amb el nom de ius commune. Molt més que un fenomen estrictament jurídic, va significar un veritable canvi cultural l’ona expansiva del qual es va fer sentir en tots els àmbits de la societat medieval.

This lesson highlights the historical importance of the revival of Roman law in the medieval West. Along with canon law and the work of the Bolognese jurists, it spread throughout Europe under the name of ius commune. Much more than a strictly legal phenomenon, it brought about a true cultural change, which affected all areas of medieval society.

Dos campus d'excel·lència internacional