Història de la matemàtica. Des de Mesopotàmia fins al Renaixement (eBook)
Matèria: Matemàtiques
Format: PDF
Pàgines: 324
ISBN: 978-84-475-3707-5
Data d’edició: 2013
Formats disponibles:
no disponible
. Preu 10,8 €

Història de la matemàtica. Des de Mesopotàmia fins al Renaixement (eBook)
Carlos Dorce Polo
Com totes les ciències, les matemàtiques han progressat molt des que l’home primitiu va començar a comptar fins a l’actualitat. L’estudi d’aquest recorregut és apassionant i, en molts casos, de vital importància per arribar a comprendre plenament alguns conceptes matemàtics.
Aquest llibre, el primer de dos volums, estudia l’evolució de les matemàtiques des dels seus orígens fins al segle XVI, moment d’inflexió que donarà pas a l’anomenada matemàtica moderna. Comprèn, doncs, una llarguíssima etapa en què les grans civilitzacions antigues i medievals, sempre en fructífera interrelació, van establir els fonaments de la geometria, el càlcul, l’àlgebra i la mecànica. Història de la matemàtica vol descobrir al lector les fites i les curiositats d’una aventura que ha estat determinant per al progrés de la humanitat i que, de ben segur, encara ens té reservades moltes sorpreses
Dos campus d'excel·lència internacional