Innovacions lèxiques i semàntiques en la documentació llatina medieval / Lexical and semantic innovations in Medieval Latin documents
Matèria: Història
Format: 13 x 20 cm
Pàgines: 102
ISBN: 978-84-475-3586-6
Data d’edició: 2013
Formats disponibles:
. Preu 12 €
. Preu 5,4 €
Innovacions lèxiques i semàntiques en la documentació llatina medieval / Lexical and semantic innovations in Medieval Latin documents
Mercè Puig Rodríguez-Escalona
De l’època de l’edat mitjana conservem un conjunt documental excepcionalment ric, escrit en un llatí medieval impregnat de formes i matisos romànics, entre els quals destaquen les innovacions lèxiques i semàntiques. En aquesta lliçó, l’autora analitza les causes de l’aparició dels neologismes i les seves característiques intrínseques.
 
An exceptionally rich collection of documents from the Middle Ages written in Medieval Latin and pervaded with Romance forms and nuances, among which important lexical and semantic innovations are to be found, has been preserved. In this lesson, the author analyses the causes of the appearance of the neologisms and their intrinsic characteristics.
Dos campus d'excel·lència internacional