Paper de l’artista en l’art medieval, El / Role of the artist in medieval art, The (eBook)
Matèria: Art
Format: ePub
Pàgines: 86
ISBN: 978-84-475-3605-4
Data d’edició: 2012
Formats disponibles:
. Preu 10 €
. Preu 5,24 €

El paper de l’artista en l’art medieval / Role of the artist in medieval art, The (eBook)
Carles Mancho
Si bé el terme «artista» designa, des del segle XVIII, l’autor d’una «obra d’art», els historiadors de l’art tenen dificultats a l’hora d’encaixar aquest concepte en la realitat medieval. En la seva lliçó Carles Mancho evidencia que l’autor i l’obra mantenen una relació més polièdrica en l’edat mitjana, sovint més pròxima a la de l’artista i l’art contemporanis, que no pas en l’època moderna.

Although since the eighteenth century the term “artist” has referred to the creator of a “work of art”, art historians have difficulty in defining this concept in the context of the Mediaeval period. Carles Mancho shows that the creator and the work maintained a more multifaceted relationship in the Middle Ages, often very close to the relationship we find between contemporary artists and art than in the modern era.
Dos campus d'excel·lència internacional