Morositat hipotecària. Guia pràctica: alternatives i processos
Matèria: Dret
Format: 13 x 18,5 cm
Pàgines: 94
ISBN: 978-84-475-3521-7
Data d’edició: 2011
Formats disponibles:
. Preu 10 €
liberWeb
Llibre/web, a més d’un llibre és:
Un sistema d’actualització dels continguts del llibre
Una informació addicional d’enllaços i recursos web
Un fòrum de consultes amb l’autor
Morositat hipotecària. Guia pràctica: alternatives i processos
En el moment actual, moltes persones veuen empitjorada la seva situació econòmica, bé per la pèrdua d’ingressos, bé per la manca d’habitatge assequible. La guia pràctica Morositat hipotecària, elaborada en el marc de la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, és una eina adreçada als professionals de diferents àrees relacionades amb les execucions hipotecàries, amb l’objectiu de fomentar actuacions proactives en la previsió i detecció de situacions de risc. En la guia es descriuen les alternatives que es poden acordar amb l’entitat financera per tal d’evitar el procés judicial i la subhasta, així com les passes que se segueixen quan es produeix una situació de morositat, i s’assenyalen altres vies que estan a la disposició dels particulars per intentar prevenir la morositat o pal•liar-ne les conseqüències.
Dos campus d'excel·lència internacional