Un primer curs d’estadística
Matèria: Matemàtiques
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 254
ISBN: 978-84-475-3483-8
Data d’edició: 2011
Formats disponibles:
. Preu 29 €
Un primer curs d’estadística
Olga Julià i David Márquez-Carreras
Un primer curs d’estadística desenvolupa la inferència estadística, amb una bona colla d’exemples i problemes que la il•lustren. Després d’un breu recorregut per la història de l’estadística, els autors plantegen els aspectes fonamentals de l’estadística descriptiva, el model estadístic, la teoria de la decisió, l’estimació puntual, les regions de confiança, la teoria dels tests d’hipòtesis, la distribució empírica, el teorema Glivenko-Cantelli, l’estadística no paramètrica, els tests coneguts no paramètrics, com també les variables i els vectors aleatoris més usuals. Pensada per a estudiants d’enginyeries o graus en matemàtiques i estadística, l’obra s’enriqueix amb un recull de resultats de probabilitats que faciliten l’aprenentatge dels coneixements.
Dos campus d'excel·lència internacional