Drets de les persones privades de llibertat: guia catalana de recursos jurídics
Matèria: Dret
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 336
ISBN: 978-84-475-3413-5
Data d’edició: 2010
Formats disponibles:
. Preu 27 €
liberWeb
Llibre/web, a més d’un llibre és:
Un sistema d’actualització dels continguts del llibre
Una informació addicional d’enllaços i recursos web
Un fòrum de consultes amb l’autor
Drets de les persones privades de llibertat: guia catalana de recursos jurídics
Iñaki Rivera i Mónica Aranda (coords.)
"Aquesta col.lecció recull alguns dels materials que s’elaboren en el projecte dret al Dret. La seva intenció és difondre informacions i anàlisis que siguin útils per millorar l’accés i la defensa dels drets de les persones i els col·lectius que veuen incrementada la seva vulnerabilitat, així com la vulneració dels seus drets a la societat contemporània. Tanmateix, quant parlem d’accés i defensa dels drets, som conscients de que els textos que es publiquen analitzen i reflexionen sobre el model jurídic, social, polític i econòmic en el que vivim, al temps que inevitablement sobre la responsabilitat que ens correspon envers aquests models."
Dos campus d'excel·lència internacional