Experiències d’escultura (CD-ROM). Estratègies d’innovació docent (Windows, Mac, Linux)
Matèria: Belles arts
Format: 12 x 12 cm
Pàgines: 0
ISBN: 978-84-475-3458-6
Data d’edició: 2010
Formats disponibles:
. Preu 12,31 €
Experiències d’escultura (CD-ROM). Estratègies d’innovació docent (Windows, Mac, Linux)
Eulàlia Grau Costa i Jaume Ros Vallverdú (eds.)
La proposta que presentem té com a principal argument la necessitat de coordinar els continguts de l’assignatura troncal de primer cicle Escultura I, que s’imparteix als vuit grups de primer curs i que és la base del desenvolupament curricular que permetrà treballar l’Àrea de coneixement d’Escultura. Tractant-se com és el cas d’una assignatura inicial, i tenint en compte el que això significa, des del Departament d’Escultura s’ha considerat que era molt important l’aportació dels diferents perfils professionals dels seus membres, a fi de donar el màxim de diversitat a les diferents branques que s’ofereixen a partir de segon curs i cercar els nuclis de competències específiques i el seu desenvolupament progressiu.
Dos campus d'excel·lència internacional