Fonaments de Física. Grau de Matemàtiques
Matèria: Física
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 196
ISBN: 978-84-475-3440-1
Data d’edició: 2010
Formats disponibles:
. Preu 17 €
. Preu 7,65 €
Fonaments de Física. Grau de Matemàtiques
Jaume Masoliver
Aquest text-guia s’adreça principalment als estudiants de l’assignatura Física del primer curs del Grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona. També vol ser una eina vàlida per estudiants de física general d’altres ensenyaments científics i tècnics i, en especial, per als estudiants del Grau de Física. L’objectiu del material que es presenta és oferir una visió panoràmica, coherent i rigorosa de les lleis de la física clàssica. Es tracta bàsicament d’una introducció, a nivell universitari, de la física general, amb un èmfasi especial vers els camps gravitatori i electromagnètic. En el text es fa un repàs dels conceptes de vectors i escalars i les seves propietats algebraiques. S’introdueixen també els conceptes de funció vectorial i de camp, tant escalar com vectorial, que tindran una importància capital en el desenvolupament de l’assignatura. Se segueix amb l’explicació detallada de les lleis de Newton i les seves aplicacions; així com la introducció dels conceptes de treball, energia i les lleis de conservació, tant per al moviment unidimensional, com per al moviment tridimensional. A continuació s’estudien els sistemes de partícules, el sòlid rígid i la gravitació.
Dos campus d'excel·lència internacional