Bits, àtoms i màquines virtuals. Lliçó inaugural del curs acadèmic 2009-10. Facultat de Matemàtiques
Matèria: Matemàtiques
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 44
Data d’edició: 2009
Formats disponibles:
. Preu 6 €
Bits, àtoms i màquines virtuals. Lliçó inaugural del curs acadèmic 2009-10. Facultat de Matemàtiques
Jordi Vitrià i Marca
Aquesta lliçó inaugural fa un repàs actualitzat dels objectius finals de la recerca en un dels camps de la informàtica més actuals, la intel·ligència artificial, tot reflexionant sobre el que s'ha aconseguit i sobre quins són els reptes més importants de futur. Tot i l'aparent maduresa, la informàtica és encara una disciplina científica que es redefineix periòdicament i que mantindrà durant molt de temps una sèrie de preguntes sense resposta.
Dos campus d'excel·lència internacional