República, Universitat i Autonomia 1931-1939
Matèria: Història de la Universitat de Barcelona
Format:
Pàgines: 124
Data d’edició: 2009
Formats disponibles:
. Preu 18 €
República, Universitat i Autonomia 1931-1939
Una exposició i un catàleg que pretenen commemorar el 75è aniversari de l’adopció de l’Estatut d’autonomia de la llavors Universitat Autònoma de Barcelona.
Dos campus d'excel·lència internacional