Relació jurídica obligacional, La
Matèria: Dret
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 178
ISBN: 978-84-475-3320-6
Data d’edició: 2008
Formats disponibles:
. Preu 17,5 €
La relació jurídica obligacional
Carlos J. Maluquer de Motes Bernet
La relació jurídica obligacional pretén ser una eina d’estudi, de seguiment i de comprensió de l’assignatura Dret Civil II. Té una estructura didàctica adaptada al programa de l’assignatura, i és el resultat d’anys de docència i d’anàlisi. L’obra exposa els conceptes fonamentals del dret d’obligacions, sense insistir en antecedents històrics o en teories doctrinals, sobre la base de la legislació positiva i d’un estudi acurat dels textos legals. La persepectiva parteix sempre del dret català, aplicable preferentment a Catalunya, tot i que la majoria dels conceptes es troben encara al Codi civil, en espera d’un codi patrimonial català. En definitiva, l’obra es presenta com el complement idoni per cursar de forma presencial l’assignatura. Per la seva claredat, però, també pot ser útil als professionals o a qui vulgui consolidar coneixements sobre aquesta matèria.
Dos campus d'excel·lència internacional