Problemes clau de disseny d’experiments
Matèria: Estadística; Biologia
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 112
ISBN: 978-84-475-3267-4
Data d’edició: 2008
Formats disponibles:
. Preu 9 €
Problemes clau de disseny d’experiments
Concepció Arenas i Sola
El text «Problemes clau de disseny d’experiments», dirigit als estudiants de Biologia, va néixer dins de les iniciatives per a la millora de la qualitat de l’ensenyament. El text conté problemes resolts fruit de l’experiència docent en aquesta matèria i els quals estan concebuts perquè es pugui comprovar el nivell actual de l’alumne i superar, si cal, les mancances que s’hi detectin. Els problemes que es presenten són tant teòrics com aplicats i alguns contenen llistats d’ordinador obtinguts amb el paquet estadístic Statgraphics. Espero que aquesta publicació sigui útil als estudiants en la seva formació com a persones i com a futurs professionals.
Dos campus d'excel·lència internacional