Aproximació a la filosofia del llenguatge
Matèria: Filosofia
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 252
ISBN: 978-84-475-3263-6
Data d’edició: 2008
Formats disponibles:
. Preu 15,5 €
Aproximació a la filosofia del llenguatge
Manuel Pérez Otero
El llenguatge és un dels fenòmens més estudiats al llarg del segle XX. Des d’un punt de vista antropològic –un punt de vista que és darrere de totes les ciències humanes– aquest interès no té res de sorprenent, ja que el llenguatge ha estat considerat un element distintiu de l’ésser humà. La constatació d’aquesta relació estreta entre llenguatge i naturalesa humana no és nova. Des del segle XIX, però, és també fonamental una mirada diferent envers els fenòmens lingüístics i la seva importància; una mirada associada amb el que s’ha anomenat gir lingüístic, i que ha assolit especial protagonisme en la filosofia, sobretot a partir de l’obra de Frege. Aproximació a la filosofia del llenguatge presenta les idees de Frege i les d’altres filòsofs que també han estat cabdales en l’evolució de les idees contemporànies sobre el llenguatge: Russell, Kripke, Locke, Wittgenstein, Quine i Grice.
Dos campus d'excel·lència internacional