DVD Elaboració i control de cremes i gels / Elaboración y control de cremas y geles
Matèria: Farmàcia
Format: 9,5 x 17 cm
Pàgines: 28
ISBN: 978-84-475-0944-7
Data d’edició: 2007
Formats disponibles:
. Preu 18,45 €
DVD Elaboració i control de cremes i gels / Elaboración y control de cremas y geles
Tracta de l'elaboració de productes semisòlids d'aplicació tòpica sobre la pell. S'inicia amb una introducció general del tema. A continuació, després d'una breu pinzellada teòrica sobre les emulsions, es detalla l'utillatge de què es disposa per a la fabricació industrial d'aquests productes i s'exposa, com a exemple, l'elaboració d'una crema A/O pel procediment dit d'inversió de fase. S'aborda, en una segona part, la formulació i elaboració d'un gel. Com a exemple s'ha escollit en gel de carbòmer. També en aquest cas s'inicia l'exposició amb una breu introducció teòrica. S'esmenten els controls de qualitat que cal realitzar en aquestes formes farmacèutiques i es visualitza el seu condicionament. Finalment, les imatges mostren com només l'aprovat final del lot de medicament elaborat en permet la distribució. Trata de la elaboración de productos semi sólidos de aplicación tópica sobre la piel. Se inicia con una introducción general del tema. A continuación, tras una breve pincelada teórica sobre las emulsiones, se detalla el utillaje de que se dispone para la fabricación industrial de estos productos y se expone, como ejemplo, la elaboración de una crema O/ A por el procedimiento llamado de inversión de fase. Se aborda, en una segunda parte, la formulación y elaboración de un gel. Como ejemplo, a tal fin, se ha elegido un gel de carbomer. También en este caso se inicia la exposición con una breve introducción teórica. Se nombran a continuación los controles de calidad que deben realizarse en estas formas farmacéuticas y se visualiza su acondicionamiento. Finalmente, las imágenes muestran que sólo tras el aprobado final del lote de medicamento elaborado se permite su distribución.
Dos campus d'excel·lència internacional