Concòrdies dels apotecaris de Barcelona del segle XVI, Les (3 facsímils + 1 annex)
Matèria: Medicina; Farmàcia
Format: 22 x 28 cm
Pàgines: 862
ISBN: 978-84-475-3196-7
Data d’edició: 2007

Les concòrdies dels apotecaris de Barcelona del segle XVI (3 facsímils + 1 annex)
Les tres Concòrdies barcelonines conegudes, publicades en el segle XVI, formen un corpus de gran valor farmacèutic, que es troba en els orígens del saber de l’art de curar a casa nostra i aporta una base sòlida sobre la qual recolza el prestigi de l’apotecari, que rebia una acurada formació per mitjà de l’organització gremial, i del farmacèutic format a les aules de la nostra Universitat, d’on han eixit un nombre considerable de persones que han liderat la difusió de tot allò que la farmàcia ha donat i està donant a la nostra societat fins a aquest nou segle. La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya assumeix aquesta realitat i voldria, en la mesura del possible, ser-ne continuadora. Aquest desig encaixa a la perfecció amb la decisió d’editar juntes les tres Concòrdies de Barcelona, precedides d’un estudi fet per tres acadèmics numeraris experts en el tema. L’avinentesa de la celebració dels cinquanta anys de la fundació de la nostra institució dóna a aquesta obra un sentit més ampli. Amb aquesta, l’Acadèmia vol deixar a les noves generacions de farmacèutics un record i un testimoni de la dedicació i estima de la nostra Reial Acadèmia a la difusió de les ciències farmacèutiques
Dos campus d'excel·lència internacional