Tractament del dolor. Alguns casos de consum de drogues (CD-ROM)
Matèria: Medicina; Odontologia
Format:
Pàgines: 0
Data d’edició: 2007

Tractament del dolor. Alguns casos de consum de drogues (CD-ROM)
Sílvia Sánchez, Ana Maria Martinez, M. Eulalia Planas i Wilma Penzo
Dos campus d'excel·lència internacional