Claus econòmiques de l’entorn internacional (CD-ROM)
Matèria: Economia i empresa
Format: 12 x 12 cm
Pàgines: 0
ISBN: 978-84-475-3122-6
Data d’edició: 2006
Formats disponibles:
. Preu 10,25 €
Claus econòmiques de l’entorn internacional (CD-ROM)
M. Teresa Bartual Figueras i M. Cristina Poblet Farrés
Claus econòmiques de l'entorn internacional és un CD-ROM interactiu dissenyat i elaborat amb la pretensió de ser una eina d'introducció a l'entorn internacional, tot seguint el nou model educatiu que representa per les universitats catalanes el nou espai universitari europeu. Basat més en l'aprenentatge de l'alumne que no pas en l'ensenyament del professor, haches CD-ROM avança en aquest sentit. S'estudien i interpreten temes com la balança de pagaments, la posició de la inversió internacional o els tipus de canvi. Facilita l'aprenentatge autònom mitjançant la presentació dels temes en unitats didàctiques independents, on prima el sistema de prova i error com mecanisme d'aprenentatge. L'exposició de les unitats de treball permet que cada usuari adapti la seqüència de treball en funció de les seves circumstàncies o coneixements. En cada unitat didàctica s'introdueixen orientacions conceptuals i analítiques, qüestions que afavoreixen la reflexió i comprensió i exercicis i problemes que permeten aplicar les tècniques i els conceptes estudiats. En total es presenten 11 unitats didàctiques, 132 qüestions de reflexió i 28 problemes o casos pràctics
Dos campus d'excel·lència internacional