Introducció a la història econòmica mundial (2a edició)
Matèria: Economia i empresa
Format: 16 x 24
Pàgines: 530
ISBN: 978-84-475-3094-6
Data d'edició: 2006

Introducció a la història econòmica mundial (2a edició)
Gaspar Feliu i Carles Sudrià
Aquesta Introducció a la història econòmica mundial ha estat preparada amb la intenció de servir de guia a professors i estudiants dels primers cursos dels estudis de Ciències Econòmiques i Empresarials. L'objectiu essencial és introduir els alumnes en el coneixement i la reflexió sobre l'evolució econòmica en èpoques passades, amb un llenguatge adequat a la fase inicial de la seva formació com a economistes, per tal de familiaritzar-los amb la temàtica i amb el raonament lògic propi dels economistes (del funcionament dels mercats a la dinàmica del creixement econòmic), sense bandejar els factors institucionals que determinen l'acció econòmica. El coneixement de la història econòmica és fonamental per a comprendre l'economia del món actual i resulta, per tant, imprescindible no solament per als economistas professionals, sinó per a qualsevol persona interessada a entendre les claus econòmiques del segle XXI.
Dos campus d'excel·lència internacional