Mecànica quàntica [eBook]
Matèria: Física
Format: PDF
Pàgines: 173
ISBN: 978-84-475-3111-0
Data d'edició: 2006
Formats disponibles:
. Preu 6,28 €
Mecànica quàntica [eBook]
Lluis Garrido i Josep M. Pons
En el context de les necessitats docents actuals motivades en part per la implantació dels nous ensenyaments, la col.lecció Textos Docents està concebuda com una resposta dinàmica a l'exigència d'editar textos amb criteris de correcta presentació, econòmics, que permetin revisions periòdiques, adaptats per tant a les demandes d'una docència innovadora, activa i en contínua evolució. En el ámbito de las necesidades docentes actuales originadas en parte por la implantación de los nuevos estudios, la colección Textos Docents está concebida como una respuesta dinámica a la exigencia de editar textos con criterios de correcta presentación, económicos , que permitan revisiones periódicas, adaptados por tanto a los requerimientos de una docencia innovadora, activa y en continua evolución.
Dos campus d'excel·lència internacional