Mecànica i ones
Matèria: Física
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 98
ISBN: 978-84-475-3051-9
Data d’edició: 2006

Mecànica i ones
Xavier Batlle, Albert Díaz, Oscar Iglesias i Fèlix Ritort
L’assignatura de Mecànica i Ones abarca des de l’estudi de la dinàmica de sistemes de partícules, oscil·ladors i partícules en camps centrals, fins a la mecànica de medis continus i els moviments ondulatoris. En aquest text-guia hem fet un recull dels continguts bàsics de l’assignatura per tal que siguin d’ajut per al seguiment de les classes i donant les referències necessàries per complementar-los amb més profunditat. Al llarg del text es proposen exercicis que complementen l’exposició teòrica.
Dos campus d'excel·lència internacional