Òptica cristal·lina, L’ / La óptica cristalina (CD-ROM)
Matèria: Geologia
Format: 12 x 12 cm
Pàgines: 0
ISBN: 978-84-475-3042-7
Data d’edició: 2006
Formats disponibles:
. Preu 6,15 €
L’òptica cristal·lina / La óptica cristalina (CD-ROM)
J. M. Nogués, M. Garcia, S. Martínez i M. E. Tauler
Material interactiu que descriu les propietats òptiques dels cristalls i permet identificar-les en el microscopi petrogràfic. L'òptica cristal·lina és una eina de treball amb aplicacions en els camps de la mineralogia i la petrologia, però també és útil en qualsevol àrea d'especialització que hagi d'estudiar substàncies cristal·lines. Este material interactivo forma parte de un proyecto de innovación docente cuya finalidad es conocer las propiedades ópticas de los cristales, para utilizarlas como herramienta en la identificación en el microscopio petrográfico. Este CD complementa los conocimientos previos adquiridos por el alumno en la asignatura de Cristalografia, ya que sus propiedades ópticas de los cristales están relacionadas con las características de su simetría.
Dos campus d'excel·lència internacional