Relativitat especial amb aplicacions a l’electrodinàmica clàssica
Matèria: Física
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 350
ISBN: 978-84-475-3013-7
Data d’edició: 2006

Relativitat especial amb aplicacions a l’electrodinàmica clàssica
Josep Llosa Carrasco,Alfred Molina Compte
La teoria de la relativitat constitueix, sens dubte, una de les teories que van revolucionar la física del segle XX. En aquest text es presenten els aspectes fonamentals de la teoria especial de la relativitat i s'apliquen a l'estudi d'alguns temes escollits d'electrodinàmica clàssica, dels quals se'n fa un tractament relativista. I no es limita a un desenvolupament formal de la teoria sinó que, a més, es descriuen i s'estudien experiments i observacions que requereixen la relativitat especial per a ser entesos. Per facilitar-ne la utilització docent, cada capítol acaba amb una llista de problemes (les solucions s'han agrupat al final del llibre). També pot servir de suport a cursos d'introducció (no elemental) a la relativitat especial . S'ha suposat que el lector té ja adquirits els coneixements bàsics de matemàtiques i física d'un estudiant que comença el segon cicle d'una llicenciatura de ciències o d'una enginyeria.
Dos campus d'excel·lència internacional