Càlcul Integral  (CD-ROM) (GID: Introducció a la Matemàtica Econòmica i Empresarial)
Matèria: Economia i empresa
Format: 9,5 x 17 cm
Pàgines: 100
Data d’edició: 2005

Càlcul Integral (CD-ROM) (GID: Introducció a la Matemàtica Econòmica i Empresarial)
Roman Adillón, Lambert de M. Jorba, Pere Purroy, Carmen Ribas i Antonio Tarrío
Aquest CD va adreçat a aquells estudiants universitaris que no tenen coneixements d'integració i que necessiten unes lliçons introductòries al càlcul integral. El CD conté les classes teòriques i exemples pràctics gravats en vídeo i explicacions aclaridores fetes en PowerPoint. L'alumne que l'utilitzi aprendrà els mètodes més usuals d'integració, així com algunes de les aplicacions més típiques del càlcul integral.
Dos campus d'excel·lència internacional