Exercicis de matrius i sistemes d’equacions lineals (CD-ROM)
Matèria: Economia i empresa
Format: 9,5 x 17 cm
Pàgines: 0
Data d’edició: 2005

Exercicis de matrius i sistemes d’equacions lineals (CD-ROM)
Roman Adillón, Fernando Espinosa, Lambert De M. Jorba, Pere Purroy, Carmen Ribas i Antonio Tarrío
En aquest CD presentem la resolució d'exercicis d'àlgebra bàsica: operacions entre matrius, matriu inversa, determinant, rang i resolució de sistemes d'equacions lineals. Ho fem en un format multimèdia amb suport àudio-visual. L'alumne que l'utilitzi trobarà l'enunciat de l'exercici, les pautes per la seva resolució i la gravació de la resolució pas a pas, com si estigués a l'aula. Utilitzem també diapositives de Power Point que apareixen de forma sincronitzada amb les explicacions del professor.
Dos campus d'excel·lència internacional