Pràctiques de laboratori d’òptica
Matèria: Física
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 116
ISBN: 978-84-475-2953-7
Data d’edició: 2005
Formats disponibles:
. Preu 10,5 €
Pràctiques de laboratori d’òptica
Santiago Vallmitjana Rico (coord.)
Aquest text és una guia per a l'assignatura Laboratori d'Òptica, matèria obligatòria que es cursa en el quart semestre de lal llicenciatura de Física. El seu contingut s'ha desenvolupat de manera que tingui un caràcter més ampli, ja que les pràctiques descrites cobreixen un programa general d'òptica, vàlid en diferents àmbits de la ciència i de la tecnologia. Per poder realitzar-les, el nivell teòric adient correspon al de l'assignatura òptica que s'imparteix al tercer semestre de la llicenciatura. L'objectiu d'aquest text és donar una formació bàsica en les tècniques experimentals de l'òptica i introduir els alumnes en una metodologia d'utilització d'instruments i de comportament en un laboratori experimental
Dos campus d'excel·lència internacional