Psicometria: anàlisi de dades amb SPSS
Matèria: Psicologia; Estadística
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 74
ISBN: 978-84-475-2914-8
Data d’edició: 2005
Formats disponibles:
. Preu 5 €
Psicometria: anàlisi de dades amb SPSS
Juana Gómez Benito, Maribel Peró Cebollero i Victòria Carreras Archs
El present document consisteix en una introducció a l’estudi psicomètric d’un instrument de mesura a partir del paquet d’anàlisi de dades SPSS. Aquest dossier va adreçat als usuaris novells, tant en el paquet d'anàlisi de dades SPSS com en la psicometria. Perquè el contingut resulti al màxim d’entenedor es combina l’explicació de les diferents comandes amb l’exemplificació d’aquestes.
Dos campus d'excel·lència internacional