Enfermería psicosocial y salud mental: marco conceptual y metodológico (CD-ROM)
Matèria: Infermeria
Format: 13,5 x 19
Pàgines: 0
ISBN: 978-84-475-2848-6
Data d'edició: 2004

Enfermería psicosocial y salud mental: marco conceptual y metodológico (CD-ROM)
M. Teresa Lluch Canut
Aquest llibre emmarca aspectes conceptuals i metodològics de la infermeria psicosocial i de salut mental dins de la infermeria general, partint de l’estat actual de la infermeria (capítol 1) i analitzant les perspectives de futur per al segle XXI (capítol 3). En el capítol 2 estan recollides les aportacions psicosocials més importants en relació amb: la definició d’infermeria, les etapes del procés d’atenció, les taxonomies NANDA-NIC-NOC, la recerca i la formació. El llibre, catalogat com a manual de consulta, va dirigit tant a estudiants de grau com de postgrau i també a professionals d’infermeria que comparteixen el concepte de “formació al llarg de tota la vida”. Este libro enmarca aspectos conceptuales y metodológicos de la enfermería psicosocial y de salud mental dentro de la enfermería general, partiendo del estado actual de la enfermería (capítulo 1) y analizando las perspectivas de futuro para el siglo XXI (capítulo 3). En el capítulo 2 están recogidas las aportaciones psicosociales más importantes en relación a: la definición de enfermería, las etapas del proceso de atención, las taxonomías NANDA-NIC-NOC, la investigación y la formación. El libro, considerado como manual de consulta, va dirigido a estudiantes de enfermería tanto de grado como de postgrado y también a profesionales de enfermería que comparten el concepto de “formación a lo largo de toda la vida”.
Dos campus d'excel·lència internacional