Mineralogia de menes metàl·liques (CD-ROM)
Matèria: Geologia
Format:
Pàgines: 0
ISBN: 978-84-475-2843-1
Data d’edició: 2004

Mineralogia de menes metàl·liques (CD-ROM)
Mirèia Garreta Simó i Albert Soler Gil
CD-ROM dissenyat com una ajuda docent d'assignatures relacionades amb els recursos minerals metàli·lics. Té per objectiu ajudar l'alumne a adquirir la metodologia d'identificació mineral, així com els coneixements relacionats amb la identificació visual de minerals de les classes: elements natius, òxids, sulfurs i sulfats. La característica més important d'aquesta aplicació és l'autoavaluació que ofereix a l'usuari. D'aquesta manera coneix el motiu del seu error i pot millorar en els següents intents.
Dos campus d'excel·lència internacional