DUODA. Revista d’estudis feministes núm 22  (Revista Electrònica)
Matèria: Antropologia
Format: eBook
Pàgines: 236
ISSN: 1697-4506
Data d’edició: 2003
Formats disponibles:
. Preu 8,57 €

DUODA. Revista d’estudis feministes núm 22 (Revista Electrònica)
M. Elisa Varela-Rodríguez (dir.)
Aquest monogràfic sorgeix del desig de la Remei Arnaus que volia compartir el que ha suposat per a ella i per a moltes de nosaltres la consciència de l'ordre simbòlic de la mare. Fent costat a aquest desig vam demanar a algunes dones amb qui compartim un vincle de confiança, que escrivissin el retorn de mirar a la mare reconeixent el seu llegat. Desitjàvem que cadascuna trobés la manera de posar-se en joc a través del diàleg, el diàleg que obre la paraula recollint la relació a dos: entre filla i mare. I així, fent present la presa de consciència del que ens ensenya la mare, ens adonem que és una consciència simultàniament real i simbòlica. Real, perquè et fa mirar la pròpia mare com la primera mestra de la relació amorosa fonamental per a la convivència humana; Simbòlica, perquè ens dóna la clau per moure'ns amb llibertat en el món. Llegir el món des de la diferència sexual és la mirada dels articles que publiquem perquè recullen el canvi de sentit de la relació amb la mare. Les autores mostren dues vivències de relació importants envers ella: el trencament, que reflecteix una experiència de dol, una estranyesa de si en el món; i la restitució, que recull l'experiència del vincle amb la mare i omple de sentit de si la relació amb ella. I així, neix una qualitat diferent de relació amb el món perquè es posa en joc el que ella ens ha ensenyat.
Dos campus d'excel·lència internacional