Dis/BCN Sid/BCN CD-ROM
Matèria: Medi ambient
Format: 12,4 x 14,2
Pàgines: 0
ISBN: 978-84-475-2649-9
Data d'edició: 2003

Dis/BCN Sid/BCN CD-ROM
Enric Pol Urrutia
La col·lecció de Monografies Socio/Ambientals, anomenades Psico/Socio/Ambientals fins el número deu, és una línia de publicacions del Servei d'Informació i Publicacions de la Universitat de Barcelona, nascuda en el si del Màster en Intervenció Ambiental: Persona, Societat i Gestió i actualment vinculada al C.E.R. <> de la U.B. Des d'una concepció interdisciplinària, vol reflectir l'activitat, els resultats, la formació i la intervenció en la societat envers qüestions ambientals des d'una perspectiva humana i social. Es tracta d'un tipus de monografies, treballs, informes de recerca, etc., que, per la seva natura són de gran interès per a un col·lectiu d'investigadors, de professionals o d'institucions que treballen en el camp ambiental. Com, quan, on, fent què, amb quins instruments ha d'actuar l'expert socio-ambiental, són qüestions a què es vol donar resposta en aquesta col·lecció. S'aborda tot allò genèric o específic que tingui a veure amb el comportament humà i social, el medi ambient natural o constrüit i les seves interaccions.
Dos campus d'excel·lència internacional