Aqüífer del Garraf: itinerari-sortida de camp dirigit a alumnes d’Ensenyament Secundari, L’ (Guia del professorat)
Matèria: Geologia
Format:
Pàgines: 66
ISBN: 978-84-475-2734-2
Data d’edició: 2003

L’aqüífer del Garraf: itinerari-sortida de camp dirigit a alumnes d’Ensenyament Secundari (Guia del professorat)
J.M. Carmona Pérez
Aquests llibre és una guia didàctica per conèixer l'aqüífer del Garraf a través de l'itinerari que es proposa, i està dirigida al professorat d'ensenyament secundari. Es descriuen les diferents parades que es realitzen, els seus objectius i el que s'observa i s'introdueixen conceptes teòrics. Les explicacions venen recolzades amb una sèrie de figures que es van mostrant al llarg de la descripció de les parades. L'itinerari es divideix en dues parts: En primer lloc, des de Gavá fins a Begues. Al llarg d'aquestes parades s'introdueix el concepte d'aqüífer i s'observen els materials que conformen el substat impermeable de l'aqüífer i l'estructura general del Massís del Garraf. En segon lloc, des de l'urbanització Rat Penat de Castelldefels fins la Vall de Joan. En aquestes parades s'introdueix el concepte de carstificació i s'estudien les reaccions de dissolució dels carbonats. També s'observen les roques calcàries que hi afloren i es constata el diferent grau de carstificació que presenten, així com les seves formes exocàrstiques i endocarstiques. Totes aquestes observacions permeten comprendre que els materials calcaris resetns constitueixen un aqüífer per carstificació. L'itinerari finalitza a la capçalera de la Vall de Joan, on se situa l'abocador d'escombraries de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Això dóna peu a introduir el concepte de contaminació de les aigües i permet relacionar-lo amb els de gestió de l'aigua i dels residus, i amb els de sobreexplotació d'aqüífers i de sostenibilitat dels recursos naturals.
Dos campus d'excel·lència internacional