Corpus oral de conversa col·loquial. Materials de treball  (Llibre + CD-ROM)
Matèria: Lingüística
Format:
Pàgines: 96
ISBN: 978-84-475-2597-3
Data d’edició: 2002
Formats disponibles:
. Preu 12 €
Corpus oral de conversa col·loquial. Materials de treball (Llibre + CD-ROM)
"El Corpus oral de conversa col·loquial. Materials de treball", és una selecció de deu converses col·loquials, amb una duració total de 282 minuts (70.493 mots), que formen part del Corpus Oral de Conversa Col·loquial (COC), un dels components del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CUB). El CD-ROM inclou el so de les converses sincronitzat amb la transcripció discursiva, fragments de transcripció fonètica i les dades corresponents a les característiques dels parlants i de les situacions comunicatives en què es van fer els enregistraments. El llibre fa una descripció completa del COC i recull les transcripcions de les converses. Aquests materials estan concebuts com una font d’estudi per a la recerca (en especial sobre el català corrent i sobre la conversa quotidiana) i com una base per a possibles aplicacions en diversos àmbits.
Dos campus d'excel·lència internacional