Terminologia de serveis socials i treball social. Llista alfabètica de matèries
Matèria: Sociologia
Format: 15 x 21 cm
Pàgines: 128
ISBN: 978-84-931-0015-5
Data d’edició: 2000
Formats disponibles:
. Preu 10,6 €
Terminologia de serveis socials i treball social. Llista alfabètica de matèries
És avui dia àmpliament reconegut que la terminologia no abasta només l'elaboració de diccionaris especialitzats, sinó que entra en joc en una gran diversitat d'activitats professionals. Justament la present col.lecció vol reunir un seguit d'eines que siguin útils per a aquells sectors els quals fins ara no disposaven d'aplecs terminològics que els permetessin dur a terme la seva feina de comunicació professional i científica sense dubtes.
Dos campus d'excel·lència internacional