Vocabulari de Biblioteconomia
Matèria: Biblioteconomia i documentació
Format: 8,5 x 30
Pàgines: 28
ISBN: 978-84-922-8858-8
Data d'edició: 1999

Vocabulari de Biblioteconomia
Comissió de Normalització Lingüística / Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Amb aquesta col.lecció de vocabularis, volem oferir una eina de fàcil consulta per a resoldre qualsevol dubte terminològic en un ampli ventall de disciplines científiques que, fins ara, no comptaven amb reculls d'aquestes característiques.
Dos campus d'excel·lència internacional