Dipòsit legal

Imagen Portada


El dipòsit legal és un mecanisme regulat per llei que estableix el dipòsit d’un determinat nombre d’exemplars de les publicacions de tot tipus i en qualsevol suport que es produeixen a Catalunya amb finalitats de difusió, ja siguin de venda o gratuïtes, amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital de Catalunya. El Dipòsit Legal és gestionat per l'Oficina del Dipòsit Legal de la Biblioteca de Catalunya. L’editor és responsable de constituir el dipòsit legal de les obres pertanyents al seu fons editorial; en funció del tipus de material publicat, n’haurà de dipositar d’un a quatre exemplars a l’Oficina del Dipòsit Legal. Els exemplars lliurats es posen a l’abast dels lectors a tres centres de l’Estat Espanyol: a la Biblioteca de Catalunya, a les biblioteques públiques provincials de Girona, Lleida i Tarragona, i a la Biblioteca Nacional d’Espanya amb seu a Madrid.

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona només està autoritzat a gestionar el registre de Dipòsit Legal d'aquells materials que formen part del seu fons editorial.

Dos campus d'excel·lència internacional