Publicacions institucionals
Universitat de Barcelona
Pàgs. 8
1,00
Relacions Institucionals i Protocol
Pàgs. 30
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 201
Comitè d’Ètica de la Universitat de Barcelona
Pàgs. 18
Comitè d’Ètica de la Universitat de Barcelona
Pàgs. 17
Comitè d’Ètica de la Universitat de Barcelona
Pàgs. 20
3,00
Universitat de Barcelona
Pàgs. 46
Universitat de Barcelona
Pàgs. 92
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 37
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 37
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 171
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 37
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 171
Universitat de Barcelona
Pàgs. 8
1,00
Universitat de Barcelona
Pàgs. 8
1,00
Universitat de Barcelona (ed.)
Pàgs. 144
13,92
Universitat de Barcelona
Pàgs. 8
1,00
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 171
Universitat de Barcelona
Pàgs. 46
1 2 3 4 5  ... 
Dos campus d'excel·lència internacional