PUBLICACIONS INSTITUCIONALS
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 37
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 37
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 171
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 37
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 171
Universitat de Barcelona
Pàgs. 8
1,00
Universitat de Barcelona
Pàgs. 8
1,00
Universitat de Barcelona (ed.)
Pàgs. 144
13,91
Universitat de Barcelona
Pàgs. 8
1,00
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 171
Universitat de Barcelona
Pàgs. 86
Universitat de Barcelona
Pàgs. 86
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 34
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 170
Universitat de Barcelona
Pàgs. 88
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 32
Universitat de Barcelona
Pàgs. 8
1,00
Universitat de Barcelona
Pàgs. 8
1,00
1 2 3 4 5  ... 
Dos campus d'excel·lència internacional