Història de la Universitat de Barcelona
Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència
Pàgs. 64
Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència
Pàgs. 64
Facultat de Belles Arts
Pàgs. 192
25,00
Montserrat Fullola Pericot
Pàgs. 92
10,00
Pilar Mateo (coord.)
Pàgs. 152
20,00
Glòria Casals (coord.)
Pàgs. 344
28,00
J. M. Fullola Pericot, F. Gracia Alonso i J. Casassas i Ymbert (coords.)
Pàgs. 208
58,00
Joaquim Sales
Pàgs. 308
32,00
Secretaria General de la Universitat de Barcelona (ed.)
Pàgs. 252
15,00
Catàleg de l'exposició
Pàgs. 124
18,00
J. M. Fullola Pericot, F. Gracia Alonso i J. Casassas i Ymbert (coords.)
Pàgs. 222
58,00
Antonio Fernández Luzón
Pàgs. 340
16,00
Salvador Claramunt i Rafael Conde
Pàgs. 0
27,04
Jesús Benito Ruíz, Jaime Monner Diéguez y José M.ª Serra Renom
Pàgs. 142
7,22
Santiago Alcolea, Dolors Lamarca, Pilar Llopart i Jordi Torra
Pàgs. 191
33,50
1 2 
Dos campus d'excel·lència internacional