Estadística
Toni Monleón-Getino i Clara Rodríguez Casado
Pàgs. 146
17,00
Antonio Solanas, David Leiva, Rumen Manolov, Maribel Peró y Joan Guàrdia
Pàgs. 244
20,00
Jaume Baixeries (coord.) Natàlia Pallarès i Enrique Romero
Pàgs. 56
10,00
Toni Monleón-Getino i Clara Rodríguez Casado
Pàgs. 104
12,00
Victoria Alea Riera, Ernest Jiménez Garrido, Carmen Muñoz Vaquer, Elisabeth Torrelles Puig y Núria Viladomiu Canela
Pàgs. 172
15,00
Mercedes Torrado i Ruth Vilà (coords.)
Pàgs. 130
14,00
Manuela Alcañiz, Montserrat Guillén, Ernest Pons i Héctor Rufino (eds.)
Pàgs. 74
12,00
Martín Ríos (coord.) Daniel Ríos y Marta Cubedo
Pàgs. 50
8,00
Mireia Besalú i Carles Rovira
Pàgs. 122
12,00
Victoria Alea, Isabel Maqueda, Carmen Muñoz, Elisabeth Torrelles y Núria Viladomiu
Pàgs. 146
14,50
J. Gómez Benito, V. Carreras Archs, G. Guilera Ferré i A. Andrés Valle
Pàgs. 98
13,00
Miquel Calvo, Antoni Arcas, Antoni Miñarro i Ángel Villarroya
Pàgs. 0
14,35
Pàgs. 268
9,73
Francesc Carmona Pontaque
Pàgs. 268
18,00
M.I. Núñez Peña, L. Salafranca Cosialls, A. Solanas Perez y V. Sierra Olivera
Pàgs. 0
1 
Dos campus d'excel·lència internacional