Ciència política
Jordi Matas Dalmases
Pàgs. 230
19,00
Antoni Segura y Antoni Batista (dirs.)
Pàgs. 100
14,01
M. Teresa Virgili (ed.)
Pàgs. 226
23,00
Esther Arroyo i Amayuelas (ed.)
Pàgs. 156
11,01
Esther Mitjans y Josep M. Castellà (coords.)
Pàgs. 428
14,73
Teresa Martí i Aromir i Joaquín Tornos Mas (coords.)
Pàgs. 308
28,60
Pasqual Maragall i Mira (ed.)
Pàgs. 288
21,50
Pasqual Maragall i Mira (ed.)
Pàgs. 288
21,50
Miquel Caminal Badia i Jordi Matas Dalmases (eds.)
Pàgs. 480
21,10
Elio D'auria y Jordi Casassas i Ymbert (coords.)
Pàgs. 230
10,25
1 
Dos campus d'excel·lència internacional